Eduard Ovčáček

 

 

EDUARD OVČÁČEK se narodil 5.3.1933 v Třinci. V letech 1957 až 1963 studoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě u profesora Petra Matejky. V roce 1962 studoval jako host u profesora Antonína Kybala na Vysoké škole uměleckprůmyslové v Praze.  Jeho multimediální tvorba zahrnuje grafiku, malbu, propalovanou koláž, plastiku, vizuální a konkrétní poezii, lettristickou fotografii, akci  a instalaci.

V roce 1959 se jeho působnost rozšířila též na slovenskou výtvarnou scénu, kde se stal spolu s grafikem Milošem Urbáskem iniciátorem vzniku nezávislé bratislavské skupiny umělců BRATISLAVSKÉ KONFRONTACE (1960), která prosazovala abstraktní umění - informel na Slovensku. V letech 1959 až 1968 se soustavně věnoval rozvíjení techniky strukturální a hlubotiskové grafiky a strukturální malby. Po založení KLUBU KONKRÉTISTŮ v roce 1967, jehož je spoluzakladatelem, se začal programově věnovat serigrafii a dřevěným polychromovaným prostorovým formám, které označuje termínem “architektony”. V serigrafiích uplatňuje racionální zřetele a postupy v kontextu písma a znaků . Výtvarnou variabilitu serigrafie rozšířil zejména v posledních letech díky digitální technice. V minulosti se mimo jiné zabýval instalacemi a akcemi s hořícími lany, při kterých akcentoval staronové znaky a geometrické aspekty.

Poprvé samostatně vystavoval v Galerii Lidové demokracie na Karlově náměstí v Praze v roce 1966. Výstavu připravila česká teoretička Ludmila Vachtová. Zúčastnil se řady mezinárodních výstav a sympozií. Organizoval workshopy serigrafie na půdě Ostravské univerzity (1997 - 1999).  Získal řadu ocenění v oboru volné grafiky doma i v cizině. Z posledních let to byla zejména Grand Prix hlavního města Prahy v rámci I. ročníku mezinárodního trienále grafiky Inter-Kontakt-Grafik, Praha-Krakov (1995), či 1. cena města Namur v Belgii na mezinárodní výstavě u příležitosti 100. výročí úmrtí Féliciena Ropse (1998). V roce 1998 získal v Praze prestižní cenu Vladimíra Boudníka za významný přínos tradici českého grafického umění, výjimečné dílo a experimentátorství.

Je signatářem „CHARTY 77“. Je členem Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR a spolku UMĚLECKÁ BESEDA v Praze. Věnuje se i pedagogické činnosti. Od roku 1963 až do okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 učil grafické techniky na Palackého univerzitě v Olomouci. V současné době je profesorem na Fakultě umění Ostravské univerzity. Žije a pracuje v Ostravě.

 
 

© eduard ovčáček, johanka ovčáčková